Activiteiten & Actueel

Oproep nieuwe bestuursleden

Het huidige Groei & Bloei bestuur van afdeling Oldenzaal en omstreken bestaat uit: 

Geert Alberts: voorzitter
Mirjam Hesselink: secretaris
Ine Heskamp: penningmeester
Gerard Eppink: coördinator activiteiten
Ineke Velthuis & Frank Bökkerink: coördinatoren tuin- en balkonbakkeuringen
Corina Punte: webmaster
Bart Oude Weernink: activiteitenblad en nieuwsbrief

Greta Kempers: bestuurslid

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Omdat iedereen het tegenwoordig erg druk heeft, en ook omdat er bestuursleden zijn die op termijn willen stoppen / niet herkiesbaar zullen zijn, is er binnen het huidige bestuur behoefte aan nieuwe bestuursleden, die de afdeling Groei & bloei Oldenzaal een warm hart toedragen en die als bestuurslid willen meehelpen. We vergaderen een 5 tot 6 keer per jaar roulerend bij de bestuursleden thuis. Lijkt het u leuk om bijvoorbeeld voorzitter te worden, of om de website bij te werken. Of om de vergaderingen te notuleren. Of bent u meer van de financiën? Dan is de functie van Groei & bloei bestuurslid misschien wel iets voor u?

Interesse? Neem dan contact op per mail bij Geert Alberts, de huidige voorzitter.

geertalberts@outlook.com

meer
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL