Oldenzaal
bekijk online
Nieuwsbrief

Op 31 januari maken we tijdens de algemene ledenvergadering ons programma van 2023 bekend.

Algemene ledenvergadering 31 januari 2023

Het bestuur heeft het genoegen je hierbij uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering die zal worden gehouden op DINSDAG 31 januari 2023 om 19.30 uur, in De Abdij, Zuidwal 82, te Oldenzaal

 

AGENDA

1.   Opening (door de voorzitter)
2.   Ingekomen stukken
3.   Notulen jaarvergadering 2022 (door de secretaris)
4.   Jaarverslag 2022 (door de coördinator activiteiten)
5.   Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (door de penningmeester)
6.   Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
7.   Website en Social Media (door de webmaster)
8.   Rooster van aftreden, herkiesbaar/niet herkiesbaar (door de secretaris)
9.   Wat er verder ter tafel komt: evt. toelichting op jaarprogramma 2023
10. Rondvraag
11. Sluiting om 20.15 uur

Aansluitend geeft de heer Gerrie Veenstra van Sfeertuin en Kwekerij De Botterhutte uit Halle een leerzame Power Point Presentatie met heel veel informatie over schaduw in de tuin. Hij vertelt over het ontstaan van schaduwplanten, de mogelijkheden die schaduw biedt in eigen tuin en daarbij laat hij mooie schaduwplanten de revue passeren.

Koffie/thee met iets lekkers en een drankje en een hapje krijg je aangeboden van het bestuur. Wij rekenen op je komst en wensen je een fijne boeiende en bloeiende avond!

Namens ons bestuur van  Groei & Bloei-afdeling Oldenzaal en omstreken:

Corina Punte (voorzitter);
Regina Uit het Broek (secretaris);
Hennie Droste (penningmeester);
Gerard Eppink (activiteiten)

INFO

Afdeling:

Oldenzaal

Datum:

31-01-2023


Kosten: € Geen leden hebben toegang vanaf 21.00 uur. Kosten 5 euro.

Kosten lid: Gratis

Locatie: De Abdij, Zuidwal 82 Oldenzaal

Dinsdag 31 januari 2023 om 19.30 uur, in De Abdij, Zuidwal 82, te Oldenzaal